Insperia

Loading...

unia

ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa informuje, iż otrzymała dofinansowanie na

realizację projektu pn. "Zachowanie płynności finansowej spółki ALMOT" w wysokości 237 342,51 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy, Osi priorytetowej 3
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.