Insperia

Loading...

unia unia
ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.

"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji Spółki ALMOT na rynki europejskie"

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu Osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl

DOTACJE NA INNOWACJE