Insperia

Loading...

unia unia unia
Zwiększenie konkurencyjności spółki ALMOT na rynku europejskim poprzez udział w międzynarodowej imprezie wystawienniczej pn. VI Ogólnopolska Wystawa Motocykli i Skuterów w Warszawie w 2014roku

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.