Insperia

Loading...

unia

 

Zwiększenie konkurencyjności spółki ALMOT na rynku europejskim poprzez udział w międzynarodowej imprezie wystawienniczej pn. VI Ogólnopolska Wystawa Motocykli i Skuterów w Warszawie w 2014roku

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Zachowanie płynności finansowej spółki ALMOT

Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy, Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

unia