Insperia

Loading...

unia unia
DOTACJE NA INNOWACJE

ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa
realizuje projekt
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

4. Oś priorytetowa:
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3:
Kredyt technologiczny

Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji tłoka i jego zastosowanie w jednośladach"

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali produkcyjno - magazynowej, zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz linii montażowej pojazdów jednośladowych z hamownią. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony innowacyjny proces technologiczny produkcji tłoków wieloczęściowych oraz udoskonalonych jednośladów, które będą charakteryzowały się zwiększoną mocą silnika o blisko 30% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do środowiska co potwierdzają badania wykonane przez Instytut Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Planowana inwestycja przyczyni się do istotnego podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa co w rezultacie umocni pozycję ALMOT na rynku krajowym, a także stwarza większe możliwości konkurowania na rynkach zagranicznych. Okres realizacji projektu: lipiec 2012 - czerwiec 2015.